Ukoliko ste već podnijeli zahtjev za izdavanje elektroničkog izvatka iz plana i želite izvaditi novu kopiju,
pozovite se na već dobiveni identifikacijski broj izvatka.